ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการคลินิคปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ "


 

                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการคลินิคปศุสัตว์เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ บ้านห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการคลินิคปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมปฎิบัติงานตามโครงการฯ จำนวน 4 จุดบริการ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามกิจกรรม ดังนี้

1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้แก่ โค-กระบือ สุนัข-แมว และสัตว์ปีก
2.บริการกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน
3.บริการทำหมันให้แก่สุนัข-แมว
4.บริการรักษาพยาบาลสัตวป่วย เสริมสร้างสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง
5.บริการผสมเทียมโค เพื่อให้ได้โคเนื้อพันธุ์ดี
6.แนะนำพืชอาหารสัตว์พันธ์ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์ พร้อมแจกพันธุ์พืช
7.ให้คำแนะนำด้านการเลี้นงสัตว์ เพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซี่ยน
8.ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

การให้บริการประชาชนตามโครงการฯ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรกว่า 400 ราย ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่ื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555


ภาพกิจกรรม
 
ภาพ และ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ