ปศุสัตว์ชัยภูมิจัดพิธีมอบรางวัลการปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดสารปลอดโรคเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย

         

           นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และ การปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดสารปลอดโรคเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555 ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โดยมี  นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายเฉลิมพล จันทร์เต็มดวง นางศรีสมัย โชติวนิช และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ

ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดแข่งขัน ได้รับรางวัล ดังนี้    

 

รางวัล
อำเภอ
ชื่อทีม
รายการอาหาร
..
รางวัลชนะเลิศ
เมืองชัยภูมิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้มยำไก่บ้านสมุนไพร
ได้รับเงินรางวัล 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
บ้านช่อระกา
รองชนะอันดับที่ 1
คอนสวรรค์ อาสาปศุสัตว์
ไก่อ่อมสมุนไพรน้ำมะพร้าวอ่อน
ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คอนสวรรค์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ซับใหญ่ ซับใหญ่รวมพลัง
ยำคอหมูย่าง
ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล "สุดยอดอาหารขวัญใจประชาชน"
คอนสวรรค์ อาสาปศุสัตว์
ไก่อ่อมสมุนไพรน้ำมะพร้าวอ่อน
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
คอนสวรรค์
พล่าหมูลุยสวนคอนสวรรค์
เนินสง่า กลุ่มแม่บ้าน อ.เนินสง่า
ไก่รวนปลาร้า
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ขาหมูพิโรธ

              

 
 
ภาพกิจกรรม