สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัข/แมว  55 วัน 555 ตัว เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 70 ปี”

แผนปฏิบัติงาน ภาพกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ   โดยนางศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 5  พฤษภาคม  2555   เป็นวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 70 ปี ซึ่งจากผลงานในอดีตที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้พัฒนางานส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนพัฒนาวิจัยความรู้ด้านวิชาการให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และเป็นที่ยอมรับขององค์กรระดับประเทศ  ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมแสดงถึงศักยภาพของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจ นโยบายของกรมปศุสัตว์สู่สังคม  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัข / แมว  55 วัน  555  ตัว โดยขอเชิญเจ้าของสุนัข – แมว นำสัตว์มารับบริการทำหมันถาวรได้ฟรีทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของสัปดาห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง  ถนนโนนม่วง (สี่แยกโรงเรียนสาคริชวิทยา)  เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ โดยให้สัตว์อดน้ำและอาหารก่อนมารับบริการอย่างน้อย 6  ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของตัวสัตว์  ผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์นัดจองคิวล่วงหน้าได้ที่  044 - 811818  หรือมาด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ
            นางศรีสมัย  โชติวนิช กล่าวต่อไปว่า  นอกจากที่จะให้บริการทำหมันสุนัข/แมวในจุดบริการข้างต้นแล้ว  เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการในชุมชนต่างๆ ตามแผนการให้บริการ (เอกสารแนบ 1) ซึ่งจะได้ดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2555 นี้  และฝากเตือนผู้เลี้ยงสุนัข – แมว ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และดูแลสุขภาพสุนัข – แมวของตนเองอย่างใกล้ชิด   สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 044-812334 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

ครบรอบ 70  ปี  วิสัยทัศน์ กรมปศุสัตว์
“ เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก ”


                                แผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันประจำปี  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

อ. 1 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ชุมชนขี้เหล็ก  อ.เมืองชัยภูมิ/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 2 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ชุมชนวัดชัยประสิทธิ์  อ.เมืองชัยภูมิ

พฤ. 3 พฤษภาคม255

รณรงค์ทำหมัน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

จังหวัดเคลื่อนที่

ร.ร.  บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง

ศ. 4 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ชุมชนวัดกลางเมืองเก่า อ.เมืองชัยภูมิ

คลินิกเกษตร

อบต.ท่าใหญ่  ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง

ส. 5 พฤษภาคม 2555

หยุด

อา. 6 พฤษภาคม 2555

หยุด

จ. 7 พฤษภาคม 2555

หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

อ. 8 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ชุมชนบ้านเมืองน้อย  อ.เมืองชัยภูมิ/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 9 พฤษภาคม 2555

หยุดวันพืชมงคล

พฤ. 10 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดงใต้ ต.ดงกลาง อ.คอนสาร/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

ศ. 11 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดงใต้ ต.ดงกลาง อ.คอนสาร

ส. 12 พฤษภาคม 2555

หยุด

อา. 13 พฤษภาคม 2555

หยุด

จ. 14 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

บ้านโนนโพธิ์ ม.1 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า

อ. 15 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ทต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 16 พฤษภาคม  2555

รณรงค์ทำหมัน

อบต.โสกปลาดุก ต.โสกปลากดุก อ.หนองบัวระเหว/
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พฤ. 17 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

จังหวัดเคลื่อนที่

ร.ร. บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่  อ.จัตุรัส

ศ. 18 พฤษภาคม 2555

-

-

ส. 19 พฤษภาคม 2555

หยุด

อา. 20 พฤษภาคม 2555

หยุด

จ. 21 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

บ้านโนนวังก่ม ม.5 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า

อ. 22 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ม.4  ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 23 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ม.4  ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์

พฤ. 24 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

อ.เนินสง่า/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

ศ. 25 พฤษภาคม 2555

-

-

ส. 26 พฤษภาคม 2555

หยุด

อา. 27 พฤษภาคม 2555

หยุด

จ. 28 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ

อ. 29 พฤษภาคม 2555

รณรงค์ทำหมัน

ศาลากลางบ้าน บ้านซำมูลนาค  ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ/
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 30 พฤษภาคม 2555

-

-

พฤ. 31 พฤษภาคม 2555

-

-


                                   แผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันประจำปี  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

ศ. 1 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

อ.เนินสง่า

ส. 2 มิถุนายน 2555

หยุด

อา. 3 มิถุนายน 2555

หยุด

จ. 4 มิถุนายน 2555

หยุดวันวิสาขบูชา

อ. 5 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

หอประชุม อบต.ผักปัง อ.ภูเขียว/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 6 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

หอประชุม อบต.หนองตูม อ.ภูเขียว

พฤ. 7 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

ศ. 8 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

บ้านนาดี  ทต.บ้านแท่น  อ.บ้านแท่น

ส. 9 มิถุนายน 2555

หยุด

อา. 10 มิถุนายน 2555

หยุด

จ. 11 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

วัดโพธิ์ตาล ม.4 ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์

อ. 12 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

อบต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 13 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

อบต.บ้านเจียง ต.บ้านเจียง  อ.ภักดีชุมพล

พฤ. 14 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

จังหวัดเคลื่อนที่

อบต.ท่ากูบ  ต.ท่ากูบ  อ.ซับใหญ่

ศ. 15 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ชุมชนหนองหลอด อ.เมือง

ส. 16 มิถุนายน 2555

หยุด

อา. 17 มิถุนายน 2555

หยุด

จ. 18 มิถุนายน 2555

-

-

อ. 19 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

อบต.นายางกลัก  ต.นายางกลัก  อ.เทพสถิต/
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 20 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

อบต.บ้านไร่  ต.บ้านไร่  อ.เทพสถิต

พฤ. 21 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

จังหวัดเคลื่อนที่

ร.ร. บ้านหัวสระวิทยา ต.หัวทะเล อ. บำเหน็จณรงค์

ศ. 22 มิถุนายน 2555

-

-

ส. 23 มิถุนายน 2555

หยุด

อา. 24 มิถุนายน 2555

หยุด

จ. 25 มิถุนายน 2555

-

-

อ. 26 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

ม.4 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง

พ. 27 มิถุนายน 2555

รณรงค์ทำหมัน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส

พฤ. 28 มิถุนายน 2555

-

-

ศ. 29 มิถุนายน 2555

-

-

ส. 30 มิถุนายน 2555

หยุด

 ภาพกิจกรรม

 สรุปผลการปฏิบัติงาน การรณรงค์ทำหมันถาวรสุนัขและแมว  ประจำปี  2555
"70 ปี กรมปศุสัตว์  รณรงค์ทำหมันสุนัข/แมว  55  วัน  555  ตัว"
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่  1 - 8  พฤษภาคม  2555
วันที่ สถานทึ่ปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมัน (ตัว)
สุนัข แมว รวม
เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย
อ. 1 พฤษภาคม 2555 วัดบริบูรณ์  ชุมชนขี้เหล็กใหญ่  ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ 15 10 0 4 29
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง 14 5 4 0 23
พ. 2 พฤษภาคม 2555 วัดชัยประสิทธิ์  ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ 2 2 1 0 5
ศาลเจ้าพ่ออวยล่วย  ชุมชนคลองเรียง  ต.ในเมือง  อ.เมืองชัยภูมิ 2 2 1 3 8
พฤ. 3 พฤษภาคม255 ร.ร.บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง (จังหวัดเคลื่อนที่) 8 3 12 5 28
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง 8 3 1 0 12
ศ. 4 พฤษภาคม 2555 อบต.ท่าใหญ่  ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง  (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่) 2 2 0 3 7
ทต.บ้านเดื่อ  ต.บ้านเดื่อ  อ.เกษตรสมบูรณ์ 1 7 1 2 11
ส. 5 พฤษภาคม 2555 หยุดวันเสาร์ - - - - -
อา. 6 พฤษภาคม 2555 หยุดวันอาทิตย์ - - - - -
จ. 7 พฤษภาคม 2555 หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล - - - - -
อ. 8 พฤษภาคม 2555 วัดสระแก้ว  ชุมชนบ้านเมืองน้อย  อ.เมืองชัยภูมิ 3 5 0 2 10
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง 12 3 4 0 19
พ. 9 พฤษภาคม 2555 หยุดวันพืชมงคล - - - - -
พฤ. 10 พฤษภาคม 2555 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดงใต้ ต.ดงกลาง อ.คอนสารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง 9 20 1 6 36
ศ. 11 พฤษภาคม 2555 บ้านโนนนกทา  ต.ดงกลาง อ.คอนสาร 8 15 2 4 29
ส. 12 พฤษภาคม 2555 หยุด - - - - -
อา. 13 พฤษภาคม 2555 หยุด - - - - -
จ. 14 พฤษภาคม 2555 บ้านโนนโพธิ์ ม.1 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า 8 13 2 6 29

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ