สำนักงานปศุสัตว์ชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกหน่วยให้บริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข – แมว

          สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พบปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มของจำนวนประชากรสุนัขมากเกินไป และการขาดความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นพาหะสำคัญนำโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์ติดคนอื่น ๆ รบกวนและสร้างความรำคาญเนื่องจากมลพิษจากอุจจาระ และจากเสียง ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร วิธีที่จะควบคุมจำนวนสุนัขให้ได้ผลที่ควรพิจารณา คือ เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ ควบคุมการผสมพันธุ์ ควบคุมแหล่งที่อาศัย ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยมีมาตรการสำคัญ 4 ประการ คือ

          1.  การออกกฎหมายในระดับประเทศหรือท้องถิ่น
          2.  การจดทะเบียนสุนัขเพื่อควบคุมสุนัขมีเจ้าของ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
          3.  การทำหมันถาวรให้กับสุนัข - แมว
          4.  การให้ความรู้เพื่อให้เจ้าของสัตว์เกิดความรับผิดชอบ และให้ประชาชนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเห็นถึงประโยชน์ของการทำหมัน
          และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จึงได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดหน่วยสัตวแพทย์คลื่อนที่  เพื่อออกให้บริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข – แมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  การฉีดยาคุมกำเนิด  การฉีดยากำจัดพยาธิภายในภายนอก  และการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น  โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน/วัด  อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา  และมีผลการปฏิบัติงานทำหมันถาวรในสุนัขและแมว  ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ  2555  (ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555) รวมทั้งสิ้น  300  ตัว  โดยเป็นสุนัขเพศผู้  100  ตัว   เพศเมีย  86  ตัว   แมวเพศผู้  47  ตัว  และเพศเมีย  68  ตัว

 

ภาพกิจกรรม


                                  

 

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ