สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ วันปีใหม่ไทยเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย ณ บริเวณลานจอดรถสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

 

ภาพกิจกรรม