สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”


         

                สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
วันที่ 5  เมษายน  2555   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอเนินสง่า  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานกล่าวถวายพระพร และเปิดงาน
                การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรอำเภอเนินสง่าเป็นอย่างดี  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการทำหมันสุนัข-แมว  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิดในสุนัข-แมว แจกวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบในไก่   และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก  โดยการปฏิบัติงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและเกษตรกรเป็นจำนวนมาก
ภาพกิจกรรม
   

                             

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ