สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่”


          ในวันที่ 22 มีนาคม 2555  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเขียว  ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ประจำเดือนมีนาคม  2555  ณ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  หมู่ที่  1  ตำบลภูเขียว  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด บริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว  และแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์

           โอกาสนี้  นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงาน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และคณะทำงานรวมถึงประชาชนให้การต้อนรับ

 

ภาพกิจกรรม

                             

 

 
ภาพ และข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ