สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมปฏิบัติงานโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ”

         

             ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555   นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”ณ โรงเรียนบ้านขวาน้อย  ม.1  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยภูมิ  ได้ร่วมปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมโดยมีกิจกรรมให้บริการต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมโครงการอาหารศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียน โดยให้คำแนะนำ และจัดตอบปัญหาชิงรางวัล  จัดนิทรรศการเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หวัดนก ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ บริการทำหมันถาวรแก่สุนัข – แมว ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการตรวจสุขภาพสัตว์ ซึ่งในวันดังกล่าวมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ จำนวน 175 ราย สัตว์ได้รับประโยชน์ แยกเป็นโค-กระบือ 144  ตัว สุกร 160  ตัว ไก่ 5,869 ตัว เป็ด 3,100 ตัว และสุนัข-แมว 263 ตัว  

                                                                                                          

 
ภาพกิจกรรม

กลับหน้าหลัก

 

ภาพ และข่าว : กลุ่มสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ