เทศบาลตำบลจัตุรัส ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดโครงการประชาอุ่นใจ  ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2555 

          วันศุกร์  ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลตำบลจัตุรัส   จัดโครงการประชาอุ่นใจ  ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2555  ณ วัดทรงธรรม  หมู่  1  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
         การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์  โดยต้องการสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันถาวรเพื่อควบคุมประชากรสุนัข ตลอดจนทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขทุกคนมีความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธีและมีความรับผิดชอบต่อสุนัขของตนเอง  เพื่อสร้างให้เทศบาลตำบลจัตุรัสเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี  พ.ศ. 2563
          โดยกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย

  1. ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี  2555  โดยมีจุดบริการจำนวน  3  แห่ง  คือ วัดทรงธรรม  วัดหงษ์ทอง  และวัดศิริพงษาวาส  สุนัขและแมวได้รับบริการ
    จำนวน  457  ตัว
  2. ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด  สุนัข  178  ตัว  แมว  42  ตัว
  3. บริการทำหมันถาวรให้สุนัขและแมว โดยตั้งจุดบริการ  ณ  วัดทรงธรรม  ต.บ้านกอก  มีสุนัข แมว ได้รับการทำหมันจำนวน  21  ตัว
  4. ฉีดยากำจัดพยาธิภายใน-นอก  จำนวน 327  ตัว
  5. รักษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสุนัขและแมวและให้ความรู้ในเรื่องรักสุนัขลี้ยงให้ถูกวิธี

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้  มีประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข-แมว  ให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ และนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเป็นจำนวนมาก

                                                                 

 
ภาพกิจกรรม
 

กลับหน้าหลัก

ภาพ และข่าว : กลุ่มสุขภาพสัตว์