สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชัยภูมิ”

         

  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555  นายชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ณ สนามกีฬา อบต.ห้วยยายจิ๋ว ตำบลห้วยยายจิ๋ว  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต ได้ร่วมปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมดังนี้


             1.กิจกรรมโครงการอาหารศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียน โดยให้คำแนะนำ และจัดตอบปัญหาชิงรางวัล
            2.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว
            3.แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
            4.กิจกรรมแข่งขันจับเป็ด เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้ม

             การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรจำนวนกว่า 213  ราย  สัตว์ได้รับการช่วยเหลือ 
โค  จำนวน  797  ตัว  กระบือ  35  ตัว  สุกร  266  ตัว  สัตว์ปีก  9,809  ตัว และสุนัข-แมว  472  ตัว
        

 

ภาพกิจกรรม