สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา

               

                   วันที่ 22 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ  ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายเฉลิมพล  จันทร์เต็มดวง   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานกล่าวถวายพระพร และเปิดงาน
                การจัดงานในวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติงานจำนวนมาก ให้บริการประชาชนทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรอำเภอแก้งคร้อเป็นอย่างดี  ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้ให้บริการ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิดในสุนัข-แมว ทำหมันสุนัข  ให้บริการรักษาสัตว์ป่วย แจกวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบในไก่   และแจกเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ยาถ่ายพยาธิและยาป้องกันโรคสัตว์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก  โดยการปฏิบัติงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและเกษตรกรเป็นจำนวนกว่า  230  ราย

ภาพกิจกรรม