ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่ง

      

             สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เปิดเผยว่า  จากการที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วย/ตายผิดปกติ และการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก เช่น เป็ดไล่ทุ่งเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดนก   เนื่องจากช่วงเวลานี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูหนาว  อุณหภูมิโดยทั่วไปลดต่ำลง  สภาพอากาศดังกล่าวเอื้ออำนวยให้เชื้อโรคไข้หวัดนกที่แฝงตัวอยู่ตามธรรมชาติ แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่สัตว์ปีกได้  ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชน ในการแจ้งเบาะแสของการลักลอบนำเป็ดไข่ไล่ทุ่งเข้ามาเพื่อเก็บกินเมล็ดข้าวที่ตกในท้องนา และกำจัดหอยเชอรี่  โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองและอำเภอบ้านเขว้า    จึงได้ร่วมกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  เข้าดำเนินการตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง จำนวน 1 ราย คือ นายบัณฑิต  วัชระพันธ์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุทัยธานี ได้ลักลอบเคลื่อนย้ายเป็ดไข่  จำนวน  4,500  ตัว มาจากจังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่จะเดินทางต่อเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบล ทุกอำเภอ ให้เป็นเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดสัตว์ ชนิด เอเวียนอินฟลูเอนซ่า หรือที่เรียกว่าไข้หวัดนก ซึ่งบุคคลจะเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีกทุกชนิด หรือไข่เพื่อทำพันธุ์ จะต้องขออนุญาตสัตวแพทย์ให้ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าใน – ออกนอกพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งหากละเลยไม่กระทำ  จะมีความผิดฐานเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกโดยไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ มาตรา 17  มีความผิด  มีโทษจำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  20,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ ในคดีนี้ศาลกรุณาลดโทษให้โดยตัดสินจำคุกแค่3 เดือนโดยไม่รอลงอาญา แต่ถ้าหากตัวอย่างที่ส่งตรวจให้ผลบวก เป็ดไล่ทุ่งที่ถูกกักไว้จะโดนทำลายโดยไม่ได้รับค่าชดใช้

                 จังหวัดชัยภูมิ  ขอขอบคุณในความร่วมมือจากประชาชนทุกคนที่ช่วยกันป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก  ไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจังหวัดชัยภูมิของเรา  หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถขอรับข้อมูลหรือคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านท่าน  หรือติดต่อที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์หมายเลข  0 – 4481 - 2334  ต่อ  13

                              

ภาพกิจกรรม