สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมปฏิบัติงานโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  
และจัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว

         
                  เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2554 นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ปลัดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” และ จัดพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ   5 ธันวาคม  2554  ณ โรงเรียนโป่งขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอบ้านหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ นำโดย สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมดังนี้

             1.จัดพิธีพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ   5 ธันวาคม  2554 จำนวน 9 ตัว โดยมีชาวชัยภูมิ ร่วมกันบริจาค

             2.กิจกรรมโครงการอาหารศึกษา เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยด้านปศุสัตว์ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และเด็กนักเรียน โดยให้คำแนะนำ และจัดตอบปัญหาชิงรางวัล

3. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันถาวรให้กับสุนัข-แมว

4. แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งการรักษาโรค การกำจัดพยาธิภายนอก-ภายใน ให้แร่ธาตุเสริมสำหรับสัตว์ ตลอดจนแจกเอกสารให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่เกษตรกรจำนวนกว่า 400 ราย


 

   

ภาพกิจกรรม