รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

                 

             นายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ

             การเดินทางมาตรวจราชการในวันนี้ มีการแถลงข่าวพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 11,111 รูป ตรวจการก่อสร้างกุฏิสงฆ์วัดบ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ ตรวจพื้นที่ก่อสร้างค่ายฝึกอบรมตำรวจ บ้านชนแดน รับฟังรายงานการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ และ รับฟังการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร จากช่องสามหมอ - แก้งคร้อ เสร็จแล้วเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล

             นอกจากนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้เทศบาลแก้งคร้อ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อรองรับการฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ โดยมอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าภาพในการติดต่อประสานงาน

 

 

 
ภาพกิจกรรม