ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัคร พนักงานราชการ
ปี 2560
*
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร
*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
*
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

รับสมัครงาน
ปี 2557

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รับสมัครงาน
ปี 2556

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผสมเทียม


รับสมัครงาน
ปี 2554
- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
- ใบสมัครพนักงานราชการ
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รับสมัครงาน
ปี 2554

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
- ใบสมัครพนักงานราชการ
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไปรับสมัครงาน
ปี 2554

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์
- ใบสมัครพนักงานราชการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เลือกสรร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ปี 2552