ข้อมูลตลาดนัดโค-กระบือในจังหวัดชัยภูมิ  ปี  2555
อำเภอ
ชื่อตลาดนัด
ชื่อเจ้าของตลาดนัด
สถานที่ตั้ง
กำหนดเวลาจัด
ปริมาณสัตว์ 
น้ำหนักสัตว์เฉลี่ย         
ราคาเฉลี่ย                    
ตลาดนัด   
ที่นำมาขายแต่ละนัด
ตัวละ (ก.ก.)
ตัวละ  (บาท)
(วันและเวลา)
โค
กระบือ
โค
กระบือ
โค
กระบือ
1. เมืองชัยภูมิ ตลาดนัดโค-กระบือ นายสมคิด  ดวงสีทา หมู่ 6  ตำบลชีลอง วันพุธและวันเสาร์ 100 10 300 400 9,000 11,000
หนองบัวขาว อำเภอเมืองชัยภูมิ 06.00 เป็นต้นไป
2. แก้งคร้อ ตลาดนัดโค-กระบือ นายสุรศักดิ์  สิงห์แสง 60 หมู่ 13  บ้านเตาถ่าน ทุกวันอาทิตย์ 130-200 2 200 300 5,000-6,000 10,000
บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองสังข์  อำเภอแก้งคร้อ 05.30-12.00 น.
3. คอนสวรรค์ ตลาดนัดโค-กระบือ นายแสงทอง  ทองงาม 307  หมู่ 7  ตำบลหนองขาม ทุกวันจันทร์ 500 - 1,000 - 150-600 - 4,500-18,000 -
หนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ 06.00-16.00 น.
4. จัตุรัส ตลาดนัดโค-กระบือ นายจักรี  ชาลีรินทร์ หมู่ 1  ตำบลหนองบัวใหญ่ ทุกวันอาทิตย์ 700-900 3-10 200-300 300-400 10,000 12,000
ตำบลหนองบัวใหญ่ ข้างสำนักงานประปาอำเภอจัตุรัส และพฤหัสบดี
05.00-11.00 น.
5. เทพสถิต ตลาดนัดนายางกลัก นายอุทัย  วาระมนตรี หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก ทุกวันเสาร์ 40 10 150 300 7,000 10,000
อำเภอเทพสถิต 06.00-12.00 น.
6. ภูเขียว สามแยกหนองแวง นายประดิษฐ์  บำรุงกิจ สามแยกหนองแวง  หมู่ 9   ทุกวันจันทร์และศุกร์ 300 100 100-300 200-400 4,000-6,000 5,000-10,000
อำเภอภูเขียว ตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว 06.00-12.00 น.
7. หนองบัวแดง ตลาดนัดโค-กระบือ นายธงชัย  จริยานันทกุล 607  หมู่ 9  ตำบลหนองบัวแดง ทุกวันศุกร์ 400-500 - 200-250 - 8,500 -
หนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง 06.00-13.00 น.
8. หนองบัวระเหว ตลาดนัดโค-กระบือ นายณรงค์  แสงฤทธิ์ ม.5 บ้านพนังเสื่อ ทุกวันอังคาร 60 - 150 - 4,500 -
หนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว  06.00-18.00 น.
 อำเภอหนองบัวระเหว