google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์
:: แผนงานของกรมปศุสัตว์

ขออนุญาต
:: การใบอนุญาตนำเข้า ขาย และ
   ผลิตอาหารสัตว


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 

**ใบแสดงความจำนง โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ**

- โครงการผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด
วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2562 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

* โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

* รวมคลิ๊ป องค์ความรู้"โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)" อันทรงคุณค่า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ

ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ
zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
 

“ปศุสัตว์ชัยภูมิเตือนเกษตรกรให้ระวังโรคสัตว์หน้าหนาว”

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสาธารณสุข และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวเร่งรัดควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า” เร่งให้ความรู้ ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่อง 3 ปี ย้ำ อย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้

     จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ (Kick Off)  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย

  รายการผู้ว่าพบประชาชน
นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ออกรายการ ผู้ว่าพบประชาชน ประจําวันพุธที่ 6  พฤศจิกายน  2562  เวลา 08.00-09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ ประเด็น “การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์”

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ตามโครงการคลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ได้มอบโคให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ  (ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้)  บ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จำนวน 25 ราย

30  กันยายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบใบรับรองโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ฟาร์มสุกร

วันที่ 23 กันยายน 2562 จังหวัดชัยภูมิ  จัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรณ ห้องประชุมไอยรา  ชั้น  2  อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

 ข้อแถลงข่าว นโยบายอาหารปลอดภัย


สาระน่ารู้ด้านปศุสัตว์นางศรีสมัย โชติวนิช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เพลงมาร์ชปศุสัตว์ชัยภูมิ
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-4481-1457, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18, 044-821307   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน