google  www ปศุสัตว์ชัยภูมิ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/th/


กรมปศุสัตว์

ขออนุญาต
:: การใบอนุญาตนำเข้า ขาย และ
   ผลิตอาหารสัตว


โครงการต่าง ๆ
สปอตเขียงสะอาด

จังหวัดชัยภูมิ

รวมลิงค์
  

AmazingCounters.com
 

Check Google Page Rank


 

**ใบแสดงความจำนง โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริจังหวัดชัยภูมิ**
วิธีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ปี 2562 (DLD Smart Service for 2562)
(ลบโปรแกรมเดิมออกก่อนการติดตั้งนะคะ)

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคไข้หวัดนก
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัย โรคไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic infectious disease) ซึ่งในโรคนี้เป็นการติดต่อจากสุกรสู่คน 
ปศุสัตว์ชัยภูมิ เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ

ยุทธศาสตร์โคกระบือจังหวัดชัยภูมิ
zoning ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สำหรับผู้ขอใช้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ตามโครงการคลินิคเกษตรกรเคลื่อนที่ ณ  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

30  กันยายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  โดยสัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้มอบใบรับรองโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ฟาร์มสุกร

วันที่ 23 กันยายน 2562 จังหวัดชัยภูมิ  จัดซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรณ ห้องประชุมไอยรา  ชั้น  2  อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 22 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

 ข้อแถลงข่าว นโยบายอาหารปลอดภัย

ผู้ว่าชัยภูมิประกาศเตือน
อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์สด

รายงานสถานณการณ์โรคไข้หว้ดนก
ในประเทศ

 
หมาจุดเตือนภัยโรคร้ายพิษสุนัขบ้า
กรมปศุสัตว์ตรวจสอบเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิสในสุกร
กรมปศุสัตว์ ขอเตือนให้เกษตรกรหมั่นสังเกตสุขภาพสัตว์ปีก

สาระน่ารู้ด้านปศุสัตว์นางศรีสมัย โชติวนิช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ


  "ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีการปศุสัตว์
ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการบริโภค
และสามารถแข่งขันได้
บนพื้นฐานการใช้
และอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน"

รับเรื่องร้องเรียน
 Email:pvlo_cpm@dld.go.thhttps://accounts.mail.go.th
เริ่มใช้ 7 พ.ย.59

...คู่มือการใช้งาน..

IDP-cpm
ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
ค่านิยมกรมปศุสัตว์

วีดีทัศน์เกษตรกรต้นแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ

การพิมพ์หนังสือราชการ

สหกรณ์กรมปศุสัตว์
เพลงมาร์ชปศุสัตว์ชัยภูมิ
เกษตรกรดีเด่นด้านการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ


Copyright 2008
Chaiyaphum Provincial Livestock Office . All right reserved.
พัฒนาเว็บไซต์โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทร 0-4481-1457, 0-4481-2334 ต่อ 11,12,13,14 โทรสาร 0-4481-2334 ต่อ 18, 044-821307   Email:pvlo_cpm@dld.go.th   
คณะผู้จัดทำ website
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ
เว็บเบราเซอร์ Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom
+++ เริ่มพัฒนาเว็ปไซด์ ธันวาคม 2547 +++ ปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 +++
ปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer) <Webmaster : sineenadb@dld.go.th>

กลับด้านบน