หน้าเว็บไซด์นี้ แสดงผลได้ดีใน Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrom 
 
รายงานแพะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานแกะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานไก่แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
รายงานเป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
 

 

รายงานแพะ แกะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานไก่ เป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
สุนัขและแมว

 

รายงานแพะ แกะ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/4-2)
รายงานไก่ เป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร (รายงานระดับจังหวัด 4/5)
สุนัขและแมว

 

ไก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุนัขและแมว

 

ไก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สุนัขและแมว


 
 
 
 
 

 


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาึคม 2559

 

 

 

กลับด้านบน