ข่าว / กิจกรรม (ต่อ)

เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลเมืองพล   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  คณาจารย์คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ประกอบการหม่ำเมืองพล ซึ่งมาศึกษาดูงาน การพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการหม่ำจังหวัดชัยภูมิ  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  (หม่ำ)

ายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี "วันพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ และช่วยเหลือภัยแล้งจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555 " ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ณ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเขื่อง (กุดตุ้ม) อันมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัตุรัส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส  และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ร่วมกันตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) และให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลตำบลนากลาง   จังหวัดหนองบัวลำภู  ศึกษาดูงานการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และตลาดสดติดแอร์   ของตลาดสดหนองบัวใหญ่ 

 5  เมษายน  2555   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอเนินสง่า  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธาน

นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการประกวดแข่งขัน การปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ปลอดสารปลอดโรคเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย เนื่องในงานประจำปีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูม

วันที่ 22 ธันวาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ  ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูม

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน ปลัดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน จัดหน่วยบริการ ประชาชน ตามโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” และ จัดพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ โรงเรียนโป่งขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอบ้านหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 


ข่าว / กิจกรรม (ต่อ)

เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  และ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้นำคณะผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาคเงินสด, ข้าวสาร ,อาหารแห้ง, ไข่ไก่ และน้ำดื่ม  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนายจรินทร์   จักกะพาก   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นผู้รับมอบ 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ และ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  (เขียงสะอาด)  และได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ตามโครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูม 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น และ คณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน เรื่อง มลภาวะทางอากาศ(กลิ่น)ของฟาร์มไก่ไข่ โดยมีนายพินิจ   บุญวรรณ  นายอำเภอจัตุรัสเป็นประธานในการประชุม

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  จัดหน่วยให้บริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อให้บริการในการดูแลรักษาสัตว์ป่วย  พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์    ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  นายจรินทร์  จักกะพาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวชัยภูมิ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วม 

28 กันยายน 2554 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์สมบุญ  หลิมวัฒนา  ผอ.สสอ3  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภบ้านเขว้า เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยให้ความช่วยเหลือมอบเวชภัณฑสำหรับสัตว์ อาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง ตำบลตลาดแร้ง

ายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ วัดและพระภิกษุสงฆ์ ประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2554 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีไถ่ชีวิต และมอบกรรมสิทธิ์โค- กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 99 ตัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา  7  รอบ   5 ธันวาคม  2554  ในวันที่  12  สิงหาคม  2554  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายจรินทร์  จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีฯ


สปอตเขียงสะอาด

 

 

ปศุสัตว์ชัยภูมิ  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดชัยภูมิ ให้เฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอส

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันพุธที่ 29 กันยายน 2553

นายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและเทศบาล เมืองชัยภูมิ  จัดกิจกรรมเนื่องใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก  28  กันยายน  2553  ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาล เมืองชัยภูมิ

มอบโค

มอบโค

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ โรคไข้หวัดนก และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนสำหรับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 15 มิถุนายน 2553
โครงการค่ายผู้นำเยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับ โรคไข้หวัดนก และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนสำหรับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2553

จังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ นั่งช้าง ชมภูมิทัศน์ มอหินขาว ”ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่พักช้าง ปางช้าง และฝ่ายควบคุมดูแลสุขภาพช้าง จึงได้ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯในวันที่ 17 มีนาคม 2553

ินายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ครบสัญญา 5 ปี โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 22 ธันวาคม 2552 ณ วัดป่าบ้านกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม

นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำพลังประชาชนกว่า 5,000 คน ออกมารณรงค์ กิจกรรม “ หยุดทำร้ายประเทศไทย ”และประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ เป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยเข้าร่วมรณรงค์ เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงการยุติความรุนแรง ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 4 พ.ค. 52

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จัดการประชุมโครงการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าโดยความร่วมมือของชุมชน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีนายชัชวาล ศิริพันธ์ นายอำเภอคอนสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงนโยบายกรมปศุสัตว์
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2551
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และตรวจติดตามงาน ในด้านการพัฒนา
โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
ในพื้นที่อำเภอจัตุรัส และอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ จัดรณรงค์ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก
จังหวัดชัยภูมิ จับกุมผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก จำนวน 2 ราย
จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก
ครั้งที่ 2 / 2551
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกมาตรฐาน
ในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
จังหวัดชัยภูมิจัดทำโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลองตรุษจีน ปี 2551
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สั่งคุมเข้มการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก-ซากสัตว์ปีก
นายสัตวแพทย์ ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ที่จุดตรวจสัตว์ราหุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เชิญผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมสร้าง ความปลอดภัยทางอาหารด้านปศุสัตว์
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ) ”
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เชิญผู้ประกอบการ ชำแหละสัตว์ปีก เข้าร่วมโครงการ “ เนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลองตรุษจีน ปี 2551
ด่านกักกันสัตว์ชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
จัด กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล
แนวทางในการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในช่วงหน้าหนาว
เตือนผู้ประกอบการกิจการขายอาหารสัตว์ ดำเนินการขออนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประจำปี 2551
ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์อำเภอภูเขียว ร่วมผนึกกำลัง หาแนวทางสร้างความปลอดภัยทางอาหารด้านปศุสัตว์ในพื้นที่
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ด้านปศุสัตว
 
 
พ่อเมืองชัยภูมิ มอบใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน (ไก่เนื้อ สุกร ไก่ไข่ โคนม)
ปีที่ 4 วันที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเวทีชาวบ้านการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับเกษตรกรผู้นำ และเครือข่ายในจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืน ประจำปี 2550

ภาพกิจกรรม
"
ตามรอยพระบาทฟื้นฟูวัว - ควายไทย : สู่ความเพียงพอ"
งานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ประจำปี 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

10-13 มีนาคม 2550 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เทิดพระเกียรติเฉลิมฉลอง ในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมบริจาครถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรม อาสา ปศุสัตว์ในหลักสูตร พื้นฐาน อาสาปศุสัตว์" จำนวน 4 รุ่น
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ” ประจำปีงบประมาณ 2550
อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบโล่รางวัล หมู่บ้านธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในวันสถาปนากรม ปศุสัตว์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2550 ณ กรมปศุสัตว
จังหวัดชัยภูมิได้รับรางวัลสถาบัน เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ (อสป.)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการชาวชัยภูมิรวมใจปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อร่วมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สสอ.3 จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่
สสอ.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ โคเนื้อ เป็ดเนื้อ) ”
ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานบริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแดงใหญ่ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม
สสอ.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ โคเนื้อ เป็ดเนื้อ) ”
ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
สสอ.3 จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูม
จังหวัดชัยภูมิดำเนินคดีผู้ลักลอบ เคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์อย่างเข้มงวด
จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดงาน" กุมภาพันธ์ เดือนแห่ง การรณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก และ กิจกรรมเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน ปี 2550"
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบใบรับร องฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง
จังหวัดชัยภูมิจะจัดงานรณรงค์รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อและควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก
จังหวัดชัยภูมิดำเนินคดีผู้ลักลอบ
เคลื่อนย้ายสัตว์ ์และซากสัตว์อย่างเข้มงวด

จังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดงาน" กุมภาพันธ์
เดือนแห่ง การรณรงค์ทำความสะอาด
และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก และ
กิจกรรมเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน
ปี 2550"
การประชุมชี้แจงโครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัย ฉลองตรุษจีน ปี 2550
วันที่ 24 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
การแข่งขันกีฬาเกษตรและสหกรณ์
ชัยภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
จัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2549
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
<รายละเอียด>
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2549 ณ ท่าวาสุกรี วังเทเวศร์

ภาพกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 13 - 26 พฤศจิกายน 2549

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี
นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานงานมหกรรมความปลอดภัยทางอาหาร ด้านปศุสัตว์ จังหวัดชัยภูมิร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ผอ สสอ3 มอบกรรมสิทธิ์และเอกสารสิทธิ์
 
จังหวัดชัยภูมิ จัดงานมหกรรมความปลอดภัยทางอาหาร ด้านปศุสัตว์ จังหวัดชัยภูมิร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาด และทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง
จังหวัดเคลื่อนที่และคาราวานแก้จน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ 3-4 พฤษภาคม 2549 ณ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมตามโครงการกำกับ ตรวจสอบ เฝ้าระวังห่วงโช่ความปลอดภัยทางอาหารด้านปศุสัตว์ (โครงการ CEO)
 
 
ภาพกิจกรรม "งานโคเนื้อ และกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2549" ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร
นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ “ ชัยภูมิรวมใจปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2549 ” 2 กุมภาพันธ์ 2549
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ออกตรวจสนามชนไก่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสนามชนไก่/ซ้อมชนไก่
จังหวัดชัยภูมิดำเนินคดีผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเข้มงวด
การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก Avian Influenza (Bird Flu )
นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ประกวดหมู่บ้านพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีก แบบยั่งยืน ณ บ้านโคกสง่า ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นธนาคารอาหาร ( Food bank) ในชุมชน
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
พิธีมอบสัญญายืมโค และมอบโล่หมู่บ้านธนาคารโค-กระบือ ดีเด่น ระดับจังหวัด     
นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ในงานมหกรรมโคเนื้อแก้จน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วันที่ 24- 25 กันยายน 2548
จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
สรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้หวัดนก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม 2548
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเชิญชวนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ขอรับรองมาตรฐาน
จังหวัดชัยภูมิคุมเข้มการใช้สารเร่งนื้อแดง
จังหวัดชัยภูมิกำหนดจ่ายเงินชดใช้ค่าพันธุ์สัตว์ปีกจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก
งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 11
จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ไข้หวัดนก
มีพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม
จังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมหลักสูตร " เกษตรกรวิทยากร"
นายประภากร สมิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิด การฝึกอบรมอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาไข้หวัดนก
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดชัยภูมิเข้มงวดการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง
สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดนกจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบใบรับรองเป็นฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง
จังหวัดชัยภูมิจัดโครงการ "ชัยภูมิปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อพญาแลเกมส์"
ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมต้อนรับ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ พญาแลเกมส์
ภาพกิจกรรม งานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ชัยภูมิปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อพญาแลเกมส